Στη σελίδα αυτή θα μεταβείτε όταν πατήσετε το κουμπί Νέα Αγγελία. Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό ή δεν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας το σύστημα θα σας κατευθύνει ανάλογα με την περίπτωση.

Μπορείτε να καταχωρίσετε την αγγελία σας σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω εκδόσεις ή το internet (kestate.gr). Ολες οι αγγελίες που καταχωρίζονται στα έντυπα θα δημοσιεύονται 7 ημέρες δωρεάν στο kestate.gr

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ είναι το ένθετο των Μικρών Αγγελιών της Καθημερινής το οποίο εκδίδεται κάθε εβδομάδα. Μπορείτε να δώσετε την αγγελία σας για το Κυριακάτικο φύλλο έως τις 4 μ.μ. της Πέμπτης. Μετά τις 4 μ.μ. η αγγελία σας θα καταχωρισθεί στην αμέσως επόμενη Κυριακάτικη έκδοση.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ είναι η ημερήσια έκδοση της Καθημερινής η οποία εκδίδεται από Τρίτη έως και Σάββατο. Μπορείτε να δώσετε την αγγελία σας για την Καθημερινή έκδοση έως τις 4 μ.μ. της προηγούμενης ημέρας. Μετά τις 4 μ.μ. η αγγελία σας θα καταχωρισθεί στην αμέσως επόμενη Ημερήσια έκδοση.

Kestate είναι η διαδικτυακή έκδοση στην διεύθυνση bluepages.kathimerini.gr Η αγγελία σας δημοσιεύεται άμεσα στο site για το χρονικό διάστημα που επιλέξατε.

ΤΑΞΙΔΙΑ είναι το ένθετο το οποίο εκδίδεται κάθε εβδομάδα μαζί με την ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Μπορείτε να δώσετε την αγγελία σας έως τις 2 μ.μ. της Τετάρτης. Μετά τις 2 μ.μ. η αγγελία σας θα καταχωρισθεί στην αμέσως επόμενη Κυριακάτικη έκδοση του εβδομαδιαίου ενθέτου ΤΑΞΙΔΙΑ.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ είναι η ημερήσια έκδοση της Αγγλικής Καθημερινής η οποία δημοσιεύει αγγελίες κάθε Παρασκευή. Μπορείτε να δώσετε την αγγελία σας έως τις 4 μ.μ. της Πέμπτης. Μετά τις 4 μ.μ. η αγγελία σας θα καταχωρισθεί στην αμέσως επόμενη Παρασκευή.