Παράδειγμα 1

Η Αγγελία θα καταχωρισθεί στο Ral Estate στις Κατοικίες για Πώληση


Παράδειγμα 2

Η αγγελία θα καταχωρισθεί στο Real Estate στα Οικόπεδα για Αντιπαροχή


Παράδειγμα 3

Η αγγελία θα καταχωρισθεί στην Εργασία στην Εκπαίδευση για την αναζήτηση Εργαζομένων


Στη σελίδα αυτή θα μεταβείτε αφού επιλέξετε την έντυπη έκδοση/internet που θέλετε να δημοσιευθεί.

  1. Επιλέγετε το είδος της αγγελίας. (Real Estate, Εργασία, Οχήματα, Αντικείμενα).
  2. Επιλέγετε την κατηγορία της αγγελίας ή οποία εξαρτάται από το είδος της αγγελίας (1).
  3. Επιλέγετε τον τύπο της αγγελίας ή οποία εξαρτάται από την κατηγορία της αγγελίας (2).
  4. Πατάτε το κουμπί Επόμενο Βήμα για να μεταβείτε στα στοιχεία της αγγελίας.