1. Στο πεδίο Αναζήτηση (1) πληκτρολογούμε οποιοδήποτε στοιχείο της αγγελίας (και μέρος κειμένου) και λαμβάνουμε αποτελέσματα βάσει αυτών των στοιχείων. Η εύρεση πραγματοποιείται στις ενεργοποιημένες αγγελίες του καταλόγου βάσει των κριτηρίων που έχουν επιλεχθεί από τα φίλτρα αναζήτησης (3). Αν δεν έχει επιλεγεί κανένα φίλτρο αναζήτησης τότε η εύρεση στο πεδίο Αναζήτηση (1) πραγματοποιείται σε όλο τον κατάλογο των αγγελιών μας.
  Στο πεδίο Αναζήτηση μπορούμε να εισάγουμε ακριβή ημερομηνία δημοσίευσης με την μορφή YYYY-MM-DD ΕΤΟΣ-ΜΗΝΑΣ-ΗΜΕΡΑ (π.χ. 2017-04-30). Αν θέλουμε να αναζητήσουμε τις αγγελίες που εκδόθηκαν (ή που πρόκειται να εκδοθούν) στις 30 Απριλίου 2017 τότε θα πληκτρολογήσουμε 2017-04-30. Δίνεται επίσης η επιλογή αναζήτησης όλων των αγγελιών του μήνα πληκτρολογώντας 2017-04.
 2. Φίλτρα αναζήτησης - Πεδία Από και Έως (2) Περιέχουν την πληροφορία της πρώτης και της τελευταίας ημερομηνίας δημοσίευσης της αγγελίας και λειτουργούν ως εξής:
  Όταν επιλεγεί μία συγκεκριμένη ημερομηνία στο «Από», εμφανίζει τις αγγελίες που έχουν ως αρχική ημερομηνία δημοσίευσης αυτή την ημερομηνία.
  Όταν επιλεγεί μία συγκεκριμένη ημερομηνία στο «Έως», εμφανίζει τις αγγελίες που έχουν ως τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
  Όταν επιλεγούν συγκεκριμένες ημερομηνίες και στα δύο πεδία (Από και Έως) τότε τα αποτελέσματα εύρεσης θα περιέχουν αγγελίες που πληρούν και τα 2 επιλεγμένα κριτήρια (Από και Έως) με αρχική και τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης τις ημερομηνίες που έχουν επιλεγεί.
  Τα πεδία αυτά (Από και Έως) περιέχουν ημερομηνίες που υπάρχουν στις καταχωρισμένες αγγελίες σας.

Παράδειγμα 1: Αν επιλέξω στο «Από» την ημερομηνία 05/03/2017 τα αποτελέσματα εύρεσης θα είναι:
image-1

Παράδειγμα 2: Αν επιλέξω στο «Από» την ημερομηνία 05/03/2017 και στο «Έως» την ημερομηνία 02/04/2017 τα αποτελέσματα εύρεσης θα είναι:
image-1

Το πεδίο Αναζήτηση (1) σε συνδυασμό με το Φίλτρο αναζήτησης (3) και το πεδίο Αναζήτησης (2) επιτυγχάνει αρκετά εξειδικευμένες ευρέσεις για όσες αγγελίες είναι ενεργοποιημένες στον κατάλογο βάσει των κριτηρίων που έχουμε επιλέξει.